Pomoc - Projekty domów jednorodzinnych LK&PROJEKT
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową! beta.lk-projekt.pl
LKProjekt Zadzwón do Nas
(12) 411 88 45

Wyszukiwarka

nazwa projektu
powierzchnia użytkowa *
od do
wyszukiwanie zaawansowane »
* bez garażu, piwnic, strychu, pomieszczeń dodatkowych

« wstecz    |    Strona główna / Pomoc

FAQ – Najczęściej zadawane pytania


Jak zamówić?


1. Jak złożyć zamówienie na projekt?

Po wyborze projektu z oferty LK&Projekt można dokonać jego zamówienia decydując się na jedną z kilku możliwych form:

- zakup projektu online przy pomocy strony www.lk-projekt.pl
- zamówienie telefoniczne w dziale sprzedaży, pod numerem 012/411 88 45
- zamówienie faksem w dziale sprzedaży, pod numerem 012/ 412 63 73
- mailem na adres: sprzedaz@lk-projekt.pl
- osobiście w dziale sprzedaży przy ul. Wiśniowej 16/71 w Krakowie
- w jednym z biur współpracujących na terenie całej Polski (lista firm w zakładce Przedstawiciele)

Składając zamówienie prosimy o podanie imienia i nazwiska, dokładnego adresu wysyłki, numeru telefonu oraz dokładniej nazwy projektu z zaznaczeniem wersji (katalogowa lub lustro).

2. Jak złożyć zamówienie na bezpłatny katalog?

W katalogach prezentujemy część z naszej bogatej oferty projektów. Archiwalne numery wysyłane są do Państwa całkowicie bezpłatnie. Najnowsze katalogi można nabyć za symboliczną kwotę 4,90 w salonach Empik, Ruch na terenie całej Polski.
Zamówienie można złożyć:

- telefonicznie pod numerem telefonu 012/ 411 88 45
- mailowo na adres: sprzedaz@lk-projekt.pl, katalogi@lk-projekt.pl
- korzystając z formularza zamówień na naszej stronie internetowej w zakładce zamówienia – katalogów

3. Jaki jest czas oczekiwania na projekt?

Czas oczekiwania na projekt gotowy to około trzech dni roboczych.
W przypadku, gdy projekt jest w trakcie opracowania (o czym poinformują Państwa konsultantki z działu sprzedaży) czas ten wydłuży się do minimum 4 tygodni. W tym wypadku Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty bezzwrotnej zaliczki na poczet zamawianego projekty w wysokości ustalanej indywidualnie w Dziale Sprzedaży. Wysokość zaliczki zależna jest od ceny projektu.

W przypadku projektów indywidualnych cały proces tworzenia dokumentacji ustalany jest bezpośrednio z inwestorem.

4. Gdzie znaleźć Listę Biur Współpracujących?
Lista biur współpracujących znajduje się w zakładce Przedstawiciele na naszej stronie internetowej w podziale na województwa. W katalogu zamieszczamy zestawienie 300 najbardziej aktywnych biur z całej Polski.

5. Czy można zwrócić projekt?

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22, poz.271) w okresie 10 dni od daty odbioru projektu mają Państwo prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny. Warunkiem jest odesłanie dokumentacji w oryginalnym, nierozpakowanym pudełku, z kompletną zawartością. Rozpakowanie przesyłki jest jednoznaczne z wykorzystaniem dokumentacji i uniemożliwia jej zwrot. Każdy zwrot musi być uzgodniony z pracownią.

Po upływie tego terminu przysługuje możliwość wymiany projektu w terminie do 30 dni na projekt o wartości co najmniej takiej samej. Za wymianę pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 300 zł + 23% Vat..
W przypadku jeżeli którykolwiek z egzemplarzy projektu jest zniszczony, potrącamy 10 % wartości dokumentacji, zastrzegając również, że możemy odmówić wymiany projektu jeśli dokumentacja będzie uszkodzona.

Wymiana projektu może zostać dokonana tylko na projekt opracowany. O tym, który z projektów pozostaje w fazie opracowania poinformują Państwa konsultantki w dziale sprzedaży, pod numerem telefonu 012/411 88 45.Do góry
 


Gotowy projekt domu.


1. Czy można zobaczyć projekt przed zakupem

Aby pomóc Państwu w podjęciu decyzji co do wyboru odpowiedniego projektu odpowiemy na każde postawione pytanie. Dodatkowo na Państwa życzenie udostępniamy wybrane szczegółowe rysunki z architektury w plikach pdf. Każdy projekt jest także do wglądu w dziale sprzedaży przy ul. Wiśniowej 16/71 w Krakowie.

Aby otrzymać pliki pdf z wybranymi rysunkami prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 012/ 412 42 71 lub mailowy pod adresem biuro@lk-projekt.pl.

2. Czy możliwe jest otrzymanie kontaktu do inwestorów budujących dom wg wybranego projektu naszej pracowni?

Niestety ze względu na ochronę danych osobowych nie udzielamy informacji odnośnie realizacji naszych projektów. Na naszej stronie www znajduje się zakładka Realizacje, w której można znaleźć zdjęcia z budowy niektórych domów.

3. Co zawiera projekt?

Dokumentacja jaką nabywają Państwo w naszej pracowni składa się z czterech egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego zawierającego:

1) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
 

 • opis techniczny - opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych, podstawowe dane techniczne i powierzchniowe, opis funkcji
 • rzut fundamentów - ławy i ściany fundamentowe, głębokości posadowienia, osie budynku
 • rzuty wszystkich kondygnacji - wymiary poziome budynku, wszystkich pomieszczeń oraz przegród, rozmieszczenie i wielkości otworów okiennych i drzwiowych, elementy konstrukcji budynku, rozmieszczenie kominów, lokalizacja podstawowych urządzeń sanitarnych i kuchennych
 • rzut więźby dachowej - układ elementów konstrukcyjnych dachu
 • zestawienie podstawowych elementów więźby dachowej, wykaz asortymentów i ilości potrzebnego drewna oraz zestawienie podstawowych materiałów, które obejmuje: pokrycie dachowe, więźbę dachową, elewacje, tynki wewnętrzne, posadzki na gruncie, posadzki na stropie, tarasy i balkony, ocieplenie poddasza, kominy, konstrukcje żelbetowe, ściany działowe, ściany wewnętrzne, ściany zewnętrzne, schody zewnętrzne, ściany fundamentowe, ławy fundamentowe
 • rzut dachu - kształt, wymiary, kąt nachylenia połaci i sposób odwodnienia dachu
 • przekroje - niezbędna ilość przekrojów pokazujących wszystkie warstwy przekrojowe, wymiary pionowe budynku (warstwy, elementy konstrukcyjne)
 • elewacje - pokazują bryłę budynku z zewnątrz oraz opis zastosowanych materiałów i kolorystykę
 • zestawienie stolarki - rysunki, wymiary, oraz ilość okien i drzwi zawartych w projekcie wraz ze sposobem ich otwierania


2) PROJEKT KONSTRUKCYJNY
 

 • opis do projektu konstrukcyjnego
 • obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
 • opis pozycji konstrukcyjnych (rzuty fundamentów, rzuty poszczególnych kondygnacji, rzuty więźby dachu, przekroje)
 • rysunki detali konstrukcyjnych


3) PROJEKT INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

zawiera rozmieszczenie i opis wszystkich instalacji wewnątrz budynku

 • instalacja wodno-kanalizacyjna
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja gazowa
 • instalacja elektryczna
 • instalacja odgromowa
 • projekt zbiornika na nieczystości ciekłe


DOKUMENTACJA MOŻE ZAWIERAĆ DODATKOWO:

pełny kosztorys z rozliczeniami na wszystkie etapy budowy, materiały, sprzęt, robociznę oraz specyfikację kosztów wg cen obowiązujących w składzie Gambud (wchodzącego w skład grupy PSB ) na dany okres (sporządzany jest tylko na indywidualne zamówienie - odpłatnie).

4. Czy zakupiony projekt wystarczy by ubiegać się o pozwolenie na budowę?

Zakupiony projekt gotowy nie jest jeszcze projektem budowlanym., zostanie on włączony w skład projektu budowlanego dopiero po zaadaptowaniu go do warunków miejscowych (dostosowaniu fundamentów do parametrów gruntowych) przez uprawnionego projektanta, wykonaniu projektu zagospodarowania działki oraz projektu przyłączy instalacji zewnętrznych.

Wg Prawa Budowlanego (Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Art. 34) projekt budowlany powinien zawierać:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;

2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;

3) stosownie do potrzeb:

a) oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg
lądowych,

b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

Pracownia LK&Projekt zajmuje się także adaptacją projektów. Adaptacja do warunków zagospodarowania terenu to koszt 3 000 zł +23% VAT.

 

Do góry
 


Zmiany w projekcie


1. Czy możliwe są zmiany w projekcie?

Zmiany w projekcie są możliwe. Przy zakupie projektu na życzenie inwestora wydajemy bezpłatną zgodę autorską na konkretne zmiany podane przez zamawiającego. Dodatkowa zgoda na zmiany wydana już po zakupie projektu to koszt 200 zł +23% VAT. Zgoda na zmiany wydana po zakończeniu budowy, a potrzebna do odbioru budynku to koszt 500 zł +23% VAT.

2. Czy Pracownia Projektowa LK&Projekt wprowadza zmiany do projektu?

Jako pracownia projektów gotowych LK&Projekt nie wykonuje drobnych zmian adaptacyjnych w projektach. Możemy jednak wykonać tzw. projekt półindywidualny, lub częściowo indywidualny czyli nowy projekt na bazie już istniejącego projektu, którego cena może przekroczyć koszty projektu gotowego.

 

Do góry
 


Koszty


1. Ile kosztuje projekt?

Ceny projektów podane są w zakładce Cennik i Lista Projektów. Ceny projektów indywidualnych ustalane są bezpośrednio z inwestorem po dokładnym omówieniu jego oczekiwań.
Projekty wysyłane są przesyłką pocztową, do kosztów dodawane są koszty przesyłki.

2. Jaki jest koszt kosztorysu i co zawiera?

Cena kosztorysu to koszt od 200 zł netto. Dla poszczególnych projektów cena ustalana jest indywidualnie w zależności od powierzchni i skomplikowania bryły budynku. Nasz kosztorys składa się z:

 • przedmiaru robót – który zawiera zliczenie powierzchni wszystkich elementów budynku i materiałów budowlanych, przy czym proponujemy dwa rodzaje przedmiarów:

- pełny – wykonany w programie kosztorysowym Zuzia, który otrzymują Państwo w wersji papierowej

- tzw. kosztorys „ślepy” (wersja elektroniczna) – tabelaryczne zestawienie w programie Excel, które pozwala na:

- dopasowanie kosztorysu do własnych potrzeb, oczywistym jest, że dobieramy poszczególne materiały budowlane zgodnie z naszymi upodobaniami i odpowiednio do zasobności naszej kieszeni,

- zmianę ilości oraz rodzaju użytych materiałów, dzięki czemu możemy szukać oszczędności poprzez zamianę materiałów na tańsze, zrezygnować z niektórych elementów wykończenia domu, rozłożenia budowy na etapy,

- porównanie oferty kilku firm wykonawczych poprzez wybór najatrakcyjniejszej cenowo

 • kosztorysu inwestorskiego – który zawiera szczegółowy opis poszczególnych etapów budowy, na które składają się prace budowlane, opis sprzętu budowlanego oraz rodzaj konkretnie zaproponowanych materiałów. Tu także proponujemy dwa rodzaje:

- pełny - wykonany w programie kosztorysowym Zuzia, który otrzymują Państwo w wersji papierowej

- tzw. kosztorys z cenami (wersja elektroniczna) – tabelaryczne zestawienie w programie Excel wraz z konkretnie zaproponowanymi rozwiązaniami i cenami oraz zestawieniem robocizny, materiałów, sprzętu (RMS)

Koszt instalacji obliczony jest metodą wskaźnikową.

3. Czy można uzyskać projekt w wersji elektronicznej?

Na specjalne życzenie inwestora można uzyskać projekt w wersji elektronicznej, za dodatkową, ustaloną indywidualnie, ceną. Dostępna jest także wersja tzw. dokumentacji projektowej, w plikach pdf, która zawiera wybrane elementy opracowania architektury. Są to następujące pliki: rzuty 4 elewacji, rzuty kondygnacji, 2 przekroje.

4. Jakie są formy zapłaty za projekt?

Formy płatności: Istnieją trzy możliwości dokonania wpłaty: karta kredytowa w zakupie on line, przelewem lub przy odbiorze projektu. Przelewu można dokonać wpłacając odpowiednią kwotę na konto:
Pekao S.A. III Oddział Kraków
59 1240 2294 1111 0000 3708 8110
Kwota może być uregulowana w momencie odbioru przesyłki pocztowej lub w razie odbioru osobistego w dziale sprzedaży.
Kart płatniczych nie akceptujemy.

5. Jaka jest cena konsultacji z architektem?

W ramach procesu tworzenia projektu indywidualnego etap spotkań z architektem jest bezpłatny, w innym przypadku (rozmowy informacyjne, doradcze, które nie kończą się podjęciem współpracy w ramach projektu indywidualnego) koszt usługi konsultacyjnej wynosi 200 zł +23 % Vat .

Do góry
 


Dodatkowe opcje


1. Czy LK&Projekt wykonuje Świadectwa Energetyczne?

Świadczymy również usługi z zakresu wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej do projektów naszego autorstwa, oczywiście po zakończeniu budowy domu.
Świadectwo można zamówić telefonicznie, pod numerem telefonu 012/ 412 42 71, mailowo na adres agnieszka@lk-projekt.pl lub korzystając z zakładki zamówienia – świadectw energetycznych na naszej stronie www.Do góry


 

koszyk Twój koszyk

telefon Szybki kontakt

tel./fax (12) 412 63 73
(12) 411 88 45
e-mail: biuro@lk-projekt.pl

 

© 2010 LK & PROJEKT NA SKRÓTY PROJEKTY WYDAWNICTWO PORADNIK BUDOWLANY

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Zamknij

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików „cookies” i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników. W przeglądarce internetowej można wyłączyć, zmienić ustawienia dotyczące „cookies”. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących „cookies” oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies