Projekty Domów
FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Jak zamówić projekt?
Jak złożyć zamówienie na projekt?

Po wyborze projektu z oferty LK&Projekt można dokonać jego zamówienia decydując się na jedną z kilku możliwych form:

- zakup projektu online przy pomocy strony www.lk-projekt.pl
- zamówienie telefoniczne w dziale sprzedaży, pod numerem 012/411 88 45
- mailem na adres: [email protected]
- osobiście w dziale sprzedaży przy ul. Wiśniowej 16/71 w Krakowie

Składając zamówienie prosimy o podanie imienia i nazwiska, dokładnego adresu wysyłki, numeru telefonu oraz dokładniej nazwy projektu z zaznaczeniem wersji (katalogowa lub lustro).

Jak złożyć zamówienie na bezpłatny katalog?

W katalogach prezentujemy część z naszej bogatej oferty projektów. Archiwalne numery wysyłane są do Państwa całkowicie bezpłatnie. Najnowsze katalogi można nabyć w salonach Empik, Ruch, Garmond, Pol Perfect na terenie całej Polski.
Zamówienie można złożyć:

- telefonicznie pod numerem telefonu 012/ 411 88 45
- mailowo na adres: [email protected]
- korzystając z formularza zamówień na naszej stronie internetowej w zakładce zamówienia – katalogów

Jaki jest czas oczekiwania na projekt?

Czas oczekiwania na projekt gotowy to około trzech dni roboczych. 
W przypadku, gdy projekt jest w trakcie opracowania (o czym poinformują Państwa konsultantki z działu sprzedaży) czas ten wydłuży się do minimum 4 tygodni. W tym wypadku Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty bezzwrotnej zaliczki na poczet zamawianego projekty w wysokości ustalanej indywidualnie w Dziale Sprzedaży. Wysokość zaliczki zależna jest od ceny projektu.

W przypadku projektów indywidualnych cały proces tworzenia dokumentacji ustalany jest bezpośrednio z inwestorem. 

Czy można zwrócić projekt?

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22, poz.271) w okresie 10 dni od daty odbioru projektu mają Państwo prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny. Warunkiem jest odesłanie dokumentacji w oryginalnym, nierozpakowanym pudełku, z kompletną zawartością. Rozpakowanie przesyłki jest jednoznaczne z wykorzystaniem dokumentacji i uniemożliwia jej zwrot. Każdy zwrot musi być uzgodniony z pracownią. 

Po upływie tego terminu przysługuje możliwość wymiany projektu w terminie do 30 dni na projekt o wartości co najmniej takiej samej. Opłata za przeprowadzenie wymiany jest ustalana indywidualnie.
W przypadku jeżeli którykolwiek z egzemplarzy projektu jest zniszczony, potrącamy 10 % wartości dokumentacji, zastrzegając również, że możemy odmówić wymiany projektu jeśli dokumentacja będzie uszkodzona. 

Wymiana projektu może zostać dokonana tylko na projekt opracowany. O tym, który z projektów pozostaje w fazie opracowania poinformują Państwa konsultantki w dziale sprzedaży, pod numerem telefonu 012/411 88 45.

Gotowy projekt domu.
Czy można zobaczyć projekt przed zakupem

Aby pomóc Państwu w podjęciu decyzji co do wyboru odpowiedniego projektu odpowiemy na każde postawione pytanie. Dodatkowo na Państwa życzenie udostępniamy wybrane szczegółowe rysunki z architektury w plikach pdf. Każdy projekt jest także do wglądu w dziale sprzedaży przy ul. Wiśniowej 16/71 w Krakowie.

Aby otrzymać pliki pdf z wybranymi rysunkami prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 012/ 412 42 71 lub mailowy pod adresem [email protected].

Czy możliwe jest otrzymanie kontaktu do inwestorów budujących dom wg wybranego projektu naszej pracowni?

Niestety ze względu na ochronę danych osobowych nie udzielamy informacji odnośnie realizacji naszych projektów. Na naszej stronie www znajduje się zakładka Realizacje, w której można znaleźć zdjęcia z budowy niektórych domów.

Co zawiera projekt?

Projekt gotowy to dokumentacja, składająca się z 3 egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego oraz z projektu technicznego. Wykonany jest przez uprawnionych projektnatów zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej oraz najnowszymi przepisami Prawa Budowlanego.

Każdy z projektów zawiera część opisową oraz część rysunkową, prezentujące przyjęte rozwiązania projektowe. Szczegółowe informację są na stronie "Co zawiera projekt?"

Czy zakupiony projekt wystarczy by ubiegać się o pozwolenie na budowę?

Zakupiony projekt gotowy nie jest jeszcze projektem budowlanym., zostanie on włączony w skład projektu budowlanego dopiero po zaadaptowaniu go do warunków miejscowych (dostosowaniu fundamentów do parametrów gruntowych) przez uprawnionego projektanta, wykonaniu projektu zagospodarowania działki oraz projektu przyłączy instalacji zewnętrznych.

Wg Prawa Budowlanego (Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Art. 34) projekt budowlany powinien zawierać:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;

2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;

3) stosownie do potrzeb:

a) oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg
lądowych,

b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

Zmiany w projekcie
Czy możliwe są zmiany w projekcie?

Zmiany w projekcie są możliwe. Przy zakupie projektu na życzenie inwestora wydajemy bezpłatną zgodę autorską na konkretne zmiany podane przez zamawiającego. Dodatkowa zgoda na zmiany wydana już po zakupie projektu to koszt 500 zł +23% VAT. Zgoda na zmiany wydana po zakończeniu budowy, a potrzebna do odbioru budynku to koszt 1000 zł +23% VAT.

Czy Pracownia Projektowa LK&Projekt wprowadza zmiany do projektu?

Jako pracownia projektów gotowych LK&Projekt nie wykonuje drobnych zmian adaptacyjnych w projektach. Możemy jednak wykonać tzw. projekt półindywidualny, lub częściowo indywidualny czyli nowy projekt na bazie już istniejącego projektu, którego cena może przekroczyć koszty projektu gotowego.