Projekty Domów
FOAMGLAS® - bezpieczna forma termoizolacji.
15.07.2020
FOAMGLAS® - bezpieczna forma termoizolacji.

Bezpieczeństwo stosowania płyt FOAMGLAS® bierze się z tego, że spienione szkło komórkowe, jest materiałem stosowany raz na zawsze w danym miejscu budynku.

Płyty FOAMGLAS® są stabilne pod obciążeniem, 0% deformacji pod obciążeniem, nie zmieniają swojej formy fizycznej, nie zmieniają wymiarów, kompletnie szczelny materiał o strukturze zamkniętych porów, nie podciąga wilgoci i nie nasiąka wodą, kompletnie niepalny (klasa reakcji na ogień A1), obojętny chemicznie i biologicznie. Zastosowania od dachów płaskich i skośnych, dachów tarasowych, dachów zielonych i parkingowych, przez bezpieczne ogniowo zastosowanie wewnętrzne, zastosowania dla płyt i ścian fundamentowych, również dla ścian i elewacji zewnętrznych…


FOAMGLAS® zastosowany raz, nie zmienia swojej formy i parametrów termicznych przez dziesięciolecia, nawet w przypadku awarii membran czy innych warstw hydroizolacji.

Spienione szkło komórkowe FOAMGLAS® ma mnóstwo zastosowań również w miejscach trudno dostępnych, gdzie może dojść do różnego typu niekorzystnych oddziaływań i zjawisk niszczących tradycyjne materiały termoizolacyjne. Skutkiem tego, jest nieskuteczna czy obniżone parametry termoizolacyjne, zmiany parametrów fizycznych termoizolacji, powstawanie mostków termicznych lub niemal całkowite zniknięcie warstwy termoizolacyjnej na przestrzeni stosunkowo krótkiego czasu. (Zdjęcie 2.)

 


Rys 1. Płyty Foamglas instalowane na dachach.


Przyczyn może być wiele, np. niektóre materiały tradycyjne ulegają utlenianiu, zmniejszają swoją grubość czy szerokość, może tu następować kondensacja pary wodnej w warstwie termoizolacji, czy tez materiał termoizolacyjny tradycyjny będzie podciągał wodę np. w strefach cokołów zewnętrznych czy wewnętrznych lub np. na dachach i dachach płaskich. Powszechnie używane materiały termoizolacyjne mogą być też interesującym środowiskiem dla insektów czy gryzoni.

 


Zdjęcie 2.

 

Efektem tego jest znaczne osłabienie ochrony termicznej naszego budynku, straty ciepła, przemarzanie, powstawanie zawilgoceń, grzybów, pleśni itp.

Mrówki, larwy, insekty, gryzonie… a na elewacjach i dachach ptaki i kuny, czy myszy.

  

Na warstwy termoizolacji mających styczność z gruntem czyha również wiele niebezpieczeństw czy niepożądanym „sąsiadów”.

FOAMGLAS® nie gnije. Jest odporny na związki chemiczne, kwasy humusowe, bakterie, pleśnie, grzyby, szkodniki i ich larwy i co ważne nie jest miejscem do budowania gniazd przez te wszystkie stworzenia.

 

Chcąc uniknąć „nieproszonych gości” warto pomyśleć o termoizolacji, która przetrwa dziesięciolecia, która nie zmieni się przez cały okres użytkowania naszego domu.

Takie bezpieczeństwo zapewnią nam płyty spienionego szkła komórkowego FOAMGLAS®. Pozostaną suche i z niezmiennymi parametrami termoizolacyjnymi na zawsze, bez insektów gryzoni, grzybów czy pleśni.

   

Poniżej kilka popularnych zastosowań płyt FOAMGLAS®.

 

  • Dla dachów płaskich, trasowych,
  • Dla dachów zielonych, użytkowych
  • Dla stref pod obciążeniem urządzeniami
  • Dla dachów z systemami fotowoltaicznymi

   

  • Dla dachów skośnych

  

  • Dla stref podziemnych
  • Dla ścian fundamentowych
  • Dla płyt fundamentowych
  • Dla podłóg na gruncie