Projekty Domów
Jakość potwierdzona w 100%!
28.06.2023
Jakość potwierdzona w 100%!

Termo Organika - największy producent styropianu w Polsce
przeszedł pozytywnie (100%!) wszystkie 22 kontrole parametrów swoich produktów,
przeprowadzone przez państwowy nadzór budowlany - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB)
i wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego (WINB).

Termo Organika to przykład solidnego i uczciwego producenta, który dostarcza na rynek materiały zgodne z deklarowanymi parametrami.

Jakość materiałów budowlanych to kluczowy element każdej budowy czy remontu. Między innymi dlatego Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) wraz z wojewódzkimi inspektoratami prowadzi stałe kontrole jakości, przede wszystkim zadeklarowanych parametrów technicznych produktów budowlanych.

Wszystkie dotychczas przeprowadzone kontrole produktów Termo Organiki, m.in. najważniejszych parametrów styropianów takich jak: współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ), opór cieplny (R), wytrzymałość na ściskanie (CS), rozciąganie (TR) i zginanie (BS) miały zawsze wynik pozytywny, czyli potwierdziły spełnienie przez producenta zadeklarowanych parametrów. Wyniki kontroli innych produktów można łatwo zweryfikować na stronie GUNB. Część zbadanych materiałów, w tym do izolacji termicznej, posiada parametry niezgodne z wartościami, które producent gwarantuje w deklaracjach zgodności oraz na opakowaniu czy w karcie produktu.

Problem jakości materiałów budowlanych dostępnych na polskim rynku omawia raport "Jakość wyrobów budowlanych", przygotowany przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów Budowlanych, a opracowany na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych przez nadzór budowlany:

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi badań naszych produktów:

λ – współczynnik przewodzenia ciepła
R – opór cieplny
BS – wytrzymałość na zginanie
CS – naprężenia ściskające (deklarowane przy 10% odkształceniu)
TR – wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych RtF – reakcja na ogień
WL(T) – nasiąkliwość wodą przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu


Termo Organika Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 Kraków, tel. +48 12 427 07 40, www.termoorganika.pl NIP 679-25-71-223, BDO 000003881, REGON 357033260,KRS 0000045149,
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 4 000 000 PLN opłacony w całości. Nr rachunku bankowego 94 1600 1462 1894 1301 0000 0001