Projekty Domów
LK&557
18.05.2023
LK&557

autor projektu: Leszek Kalandyk mgr inż. arch
fotografie: Hanna Długosz

Osoba słuchająca muzyki czuje rytm jako coś, co wykracza poza refleksję, co istnieje wewnątrz jej samej. Poruszający się rytmicznie człowiek sam rozpoczyna ten ruch i ma poczucie, że go kontroluje. Jednak po krótkiej chwili to rytm zaczyna kontrolować jego, ogarnia go, porywa ze sobą. Rytmiczny ruch daje poczucie zwiększonej energii. Często także opanowuje człowieka bez żadnego świadomego wysiłku z jego strony, pozwalając jego umysłowi swobodnie wędrować – taki stan sprzyja twórczości artystycznej.

Steen Eiler Rasmussen, Odczuwanie architektury
Nie można powiedzieć, na przykład, że taka to a taka koncepcja obrazu jest jedynie prawdziwa. To, czy i jakie wrażenie wywiera dzieło sztuki, zależy w wielkiej mierze od wrażliwości patrzącego, jego mentalności, wykształcenia, całego jego środowiska, a także od nastroju, w jakim jest w danym momencie. Ten sam obraz może za każdym razem robić na nas całkowicie inne wrażenie. Dlatego też powrót do raz widzianego dzieła sztuki po jakimś czasie jest zawsze ekscytujący, bo nigdy nie wiemy, czy nasza reakcja będzie taka sama. 

Steen Eiler Rasmussen, Odczuwanie architektury