Projekty Domów
Nagroda Green World Ambassador 2020
11.01.2020
Nagroda Green World Ambassador 2020

Pod  koniec  2019 roku w  Pałacu Westminsterskim w  Londynie odbyła się prestiżowa ceremonia wręczenia nagród przez The Green Organisation, która promuje działania prośrodowiskowe na  całym  świecie. Pracownia LK&PROJEKT otrzymała nagrodę w  kategorii „The International Green Apple Awards”, zyskując status „Green World Ambassador”, którego celem jest szerzenie proekologicznych rozwiązań. Poprzez to wyróżnienie pracownia została doceniona za stosowanie w swoich projektach rozwiązań mających na celu ochronę środowiska oraz pozytywny wpływ na obszary zurbanizowane. To istotne wyróżnienie w dobie zwiększającej się świadomości oraz potrzeby większej dbałości o środowisko naturalne.