Projekty Domów
Okna energooszczędne Vetrex – komfort i niższe zużycie energii
15.10.2020
Okna energooszczędne Vetrex – komfort i niższe zużycie energii

Obecnie dużą wagę przywiązuje się do energooszczędności. Nowo budowane domy muszą spełniać w tym zakresie coraz wyższe standardy. Okna klasy premium dostępne w ofercie Vetrex pozwalają znacząco poprawić efektywność energetyczną budynku.

 

„Nasze okna energooszczędne dzięki odpowiedniej konstrukcji, wysokiej jakości zastosowanych materiałów oraz precyzyjnemu wykonaniu cechują się doskonałymi parametrami termoizolacyjności i szczelności. Zapewnia to skuteczną ochronę przed stratami ciepła i niekontrolowanymi przewiewami. Co więcej, odpowiednio dobrane i rozmieszczone okna umożliwiają pozyskanie dodatkowej energii słonecznej do ogrzania i doświetlenia wnętrz. Pomaga to w utrzymaniu optymalnej temperatury w domu, a jednocześnie przekłada się na zmniejszenie wydatków na ogrzewanie i energię elektryczną” – mówi Marcin Tomczyński, Pełnomocnik Zarządu ds. Montażu i Rozwoju Produktu Vetrex.


 

Okna energooszczędne chronią przed zimnem

 

W zakresie izolacyjności cieplnej okna energooszczędne Vetrex już teraz spełniają wymagania, które będą obowiązywały dopiero od 2021 roku. Przykładowo współczynnik Uw dla referencyjnego modelu V82 wynosi 0,77 W/(m²·K), a dla LUM’UP osiąga wartość 0,8 W/(m²·K). Tak dobre parametry są efektem zastosowania energooszczędnych pakietów szybowych, odpowiednich profili i potrójnego systemu uszczelnienia.

 

Modele energooszczędne wyposażone są w pakiety 3-szybowe z ciepłymi ramkami dystansowymi i przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Tego typu pakiety szybowe mają niski współczynnik przenikania ciepła Ug wynoszący 0,5 W/(m²·K). Ciepłe ramki dystansowe wykonane są z tworzywa sztucznego, a nie z aluminium. Zwiększają one izolacyjność cieplną całego okna o 6 proc. oraz obniżają ryzyko skraplania się pary wodnej na szybie wewnątrz pomieszczenia. Gazy szlachetne, takie jak argon, którymi wypełnia się przestrzeń między szybami, mają dobre właściwości termoizolacyjne.

 

Izolacyjność termiczna ram zależy w dużym stopniu od ich głębokości. W ofercie Vetrex dostępne są m.in. okna o profilach 76 mm i 82 mm. Zależnie od modelu zastosowane zostały różne rozwiązania podnoszące izolacyjność cieplną. Dodatkowo okna energooszczędne wyposaża się w potrójny układ uszczelek z uszczelką środkową. Zapewnia to doskonałą szczelność i izolację cieplną, pozostawiając jednocześnie suchą komorę okuciową. Dzięki takiemu rozwiązaniu okna spełniają wymogi najwyższej, 4 klasy przepuszczalności powietrza. Ponadto mogą one zostać wyposażone w ukryte zawiasy. Tego typu zawiasy nie deformują uszczelek, co przekłada się na zmniejszenie strat energii w pomieszczeniu.

 

 

Wszystkie systemy badane są w laboratorium firmy. Przechodzą również specjalistyczne testy w notyfikowanych placówkach badawczych (takich jak Instytut Techniki Okiennej IFT Rosenheim, Laboratorium Techniki Budowlanej w Dąbrowie Górniczej, Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha czy Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie nadzorowany przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa). Otrzymane na ich podstawie certyfikaty potwierdzają wysoką jakość wykonania oraz właściwości użytkowe.

 

Pasywne pozyskiwanie energii słonecznej

 

Światło słoneczne jest źródłem darmowej energii. Może ona zostać wykorzystana zarówno do dogrzania, jak i doświetlenia pomieszczeń. W jej efektywnym pozyskiwaniu pomagają właściwie dobrane i rozmieszczone okna.

 

Im większe przeszklenia, tym więcej promieni słonecznych przenika do wnętrza domu. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest montaż okien wielkoformatowych. Ważne jest, by cechowały się one wysoką termoizolacyjnością. Energooszczędne modele Vetrex gwarantują utrzymanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nawet gdy są wykonane w bardzo dużych rozmiarach. Wielkogabarytowe okna najlepiej zaplanować od południa, południowego-zachodu i południowego-wschodu. Słońce operuje tu najmocniej, dzięki czemu zyski energii będą największe. Natomiast aby uniknąć przegrzewania pomieszczeń latem, montuje się osłony zewnętrzne w postaci rolet czy żaluzji fasadowych.

 

W celu zmaksymalizowania dopływu promieni słonecznych stosuje się również węższe profile okienne. Dla przykładu w modelu LUM’UP nowatorskie skrzydło ma wysokość zaledwie 68 mm, a złożenie ruchomego słupka wynosi 108 mm. Dzięki temu do pomieszczeń wpada do 27% więcej światła niż w przypadku standardowych okien. Inne ciekawe rozwiązanie to stałe przeszklenie narożne z szybami łączonymi na step, tzw. Glass Corner. Szyby zostały tu połączone za pomocą specjalnego silikonu, dlatego jest ono pozbawione tradycyjnego, szerokiego łącznika kątowego.

 


Dla poprawy efektywności energetycznej, w pakietach szybowych stosuje się szkło niskoemisyjne o wysokim współczynniku przepuszczalności światła Lt i optymalnym współczynniku przepuszczalności energii g. Jego powierzchnia pokryta jest niewidoczną warstwą tlenków metali szlachetnych, które odbijają ciepło emitowane przez grzejniki, oświetlenie i inne urządzenia. Dzięki temu jest ono zatrzymywane w budynku. Jednocześnie szyby cechują się dużą przeziernością. Umożliwia to pozyskanie większej ilości energii słonecznej do ogrzania domu i zapewnia lepsze doświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym. Energooszczędne okna Vetrex wyposażone w pakiety 3-szybowe mają współczynnik Lt na poziomie 74-75% i współczynnik g o wartości 51-53%.

 

Prawidłowy montaż okien

 

Bardzo istotne jest, by okna energooszczędne zostały prawidłowo zamontowane. Szczelne połączenie miejsca styku ramy okiennej z murem pozwala na zminimalizowanie strat ciepła. Montaż najlepiej zlecić wykwalifikowanej ekipie, która ma autoryzację producenta. Daje to pewność, że stolarka zostanie osadzona przy użyciu odpowiednich materiałów i akcesoriów instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta.

 

 

W przypadku okien energooszczędnych zalecany jest montaż warstwowy. Polega on na zastosowaniu trzech warstw spełniających ściśle określone funkcje. Warstwa wewnętrzna ma zapobiegać przenikaniu pary wodnej, zbierającej się w budynku, do przestrzeni pomiędzy ramą a murem. Wykonuje się ją z taśm paroszczelnych lub taśm o zmiennym oporze dyfuzyjnym. Pośrodku umieszcza się najczęściej piankę montażową. Jej zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej izolacyjności termicznej i akustycznej. Od zewnątrz okno zabezpiecza się taśmami paroprzepuszczalnymi lub taśmami o zmiennym oporze dyfuzyjnym. Chronią one przed wnikaniem wody opadowej i wiatrem, a jednocześnie umożliwiają swobodne odprowadzenie pary wodnej na zewnątrz. Ciepły montaż może być również przeprowadzony przy użyciu wielofunkcyjnych taśm rozprężnych, które spełniają zadania wszystkich trzech warstw wykonywanych podczas montażu warstwowego.

 

Ciepły montaż okien stosuje się najczęściej w murze dwu- lub trójwarstwowym, czyli z warstwą ocieplenia. W ścianach dwuwarstwowych z warstwą izolacji 15-20 cm zwykle osadza się okna zlicowane z zewnętrzną płaszczyzną muru, czyli są one montowane w murze. Warstwa ocieplenia powinna zachodzić 3 cm na ramę okienną. Dla zapewnienia jeszcze lepszej termoizolacyjności i szczelności, okno osadza się na tzw. ciepłym parapecie, czyli podkładzie wykonanym z polistyrenu ekstrudowanego XPS. W ścianach dwuwarstwowych z warstwą izolacji powyżej 20 cm oraz w ścianach trójwarstwowych okna powinny być montowane bezpośrednio w warstwie ocieplenia, poza murem. W tym przypadku do bezpiecznego osadzenia ościeżnicy wykorzystuje się specjalne systemy montażowe.

 

Więcej informacji na temat okien energooszczędnych Vetrex można znaleźć na stronie https://vetrex.eu/