Projekty Domów
Złota nagroda w Beautiful Buildings Award 2019
06.08.2019
Złota nagroda w Beautiful Buildings Award 2019

International Green Apple Beautiful Buildings Award jest doroczną nagrodą przyznawaną przez The Green Organisation budynkom mającym pozytywny wpływ na środowisko. Ideą organizacji jest wspieranie rozwiązań poprawiających stan otoczenia. Od 1994 roku nagradza prośrodowiskowe działania, prowadząc dziś największą tego typu kampanię na świecie. Pracownia LK & PROJEKT zdobyła główną, złotą nagrodę „Gold” w kategorii „Beautiful Buildings”, wyróżniającej budynki o wysokich walorach estetycznych, pozytywnie wpływające na obszary zurbanizowane. Nagrody wręczono głównemu architektowi LK Projekt Leszkowi Kalandykowi na prestiżowej ceremonii w Londynie, która miała miejsce w lipcu bieżącego roku. Pracownia LK & PROJEKT stała się ambasadorem The Green Organisation.